cách in trang chẵn lẻ trong excel 2016(Hướng dẫn tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến)

Cách in trang chẵn lẻ trong Excel 2016
Trong Microsoft Excel 2016, bạn có thể sử dụng cách in trang chẵn lẻ để chỉ in các trang số chẵn hoặc số lẻ của tài liệu của mình. Tính năng này rất hữu ích khi bạn chỉ muốn in một số trang cụ thể thay vì in toàn bộ tài liệu. Dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng tính năng này.
Bước 1: Mở tài liệu Excel muốn in
– Đầu tiên, hãy mở tài liệu Excel 2016 mà bạn muốn in.
– Sau đó, hãy chọn tab “File” ở góc trên bên trái của thanh công cụ, sau đó chọn “In” từ danh sách lựa chọn hiển thị.
cách in trang chẵn lẻ trong excel 2016(Hướng dẫn tham gia trò chơi đánh bài trực tuyến)
Bước 2: Đặt tùy chọn in trang chẵn lẻ
– Khi tab “In” xuất hiện, hãy chọn “In” trong danh sách lựa chọn cùng tên.
– Trong hộp thoại “In” xuất hiện, bạn sẽ thấy một số tùy chọn khác nhau để điều chỉnh cách in tài liệu trong Excel.
– Để chỉ in các trang chẵn, hãy chọn “Chẵn” trong danh sách “Số trang” trên màn hình. Tương tự, nếu bạn chỉ muốn in các trang lẻ, hãy chọn “Lẻ”.
Bước 3: Xem trước và in tài liệu
– Sau khi chọn tùy chọn in trang chẵn hoặc lẻ, bạn có thể nhấp vào nút “Xem trước” để xem trước trang in của tài liệu mà bạn đã thực hiện.
– Trong chế độ xem trước, bạn có thể xác nhận rằng chỉ các trang chẵn hoặc lẻ được hiển thị. Nếu có bất kỳ điều gì không đúng, bạn có thể quay lại cửa sổ in và điều chỉnh tùy chọn theo ý muốn.
– Khi bạn đã xem trước và chỉnh sửa nếu cần, bạn có thể nhấp vào nút “In” để in tài liệu với tùy chọn in trang chẵn hoặc lẻ của mình.
Lưu ý: Cách in trang chẵn lẻ chỉ áp dụng khi in trực tiếp từ Excel. Nếu bạn muốn xuất tài liệu vào một định dạng khác như PDF và chỉ in các trang chẵn hoặc lẻ, bạn cần sử dụng cách khác như sử dụng các trình xuất PDF bên ngoài.
Trên đây là hướng dẫn cụ thể về cách in trang chẵn lẻ trong Excel 2016. Sử dụng tính năng này, bạn có thể tiết kiệm giấy và mực in bằng cách chỉ in các trang cần thiết của tài liệu mà mình đang làm việc.